Kuinka haet meille asumaan?

MOODI_Suomalainen02.jpg
MOODI_Suomalainen22.jpg
DSC09165.jpg

Koteihimme hakeudutaan ottamalla suoraa yhteyttä omaan kuntaan tai yrityksen johtajaan. Kehitysvammaisella ihmisellä on oikeus asumispalveluun tultuaan aikuiseksi. Mikäli asumispalvelua ei löydy omalta paikkakunnalta se ostetaan yleensä muualta, mikäli sellainen järjestely käy asukkaalle ja hänen perheelleen. Asukas maksaa vuokran ja ylläpitoon liittyvät kulut hoivakodille ja yrittäjä laskuttaa hoivasta ja huolenpidosta asukkaan kotikuntaa. Asukkaalla on oikeus Kelan asumistukeen. Tuen hakemisessa avustetaan.

Yleensä aloitamme asumiskokeilulla. Sinä aikana voidaan miettiä, että onko paikka sopiva asukkaalle ja pystyykö koti tarjoamaan vaadittavat palvelut. Kun asukas muuttaa kotiin, hän voi tuoda omat henkilökohtaiset tavarat mukanaan. Myöskin omia huonekaluja voi tuoda viihtyisyyttä lisäämään.

Palautteen saamme nopeasti asukkaalta ja hänen perheeltään tai edunvalvojalta, koska yhteisömme on pieni ja yhteydenpito tiivistä. Palautetta voi antaa myös kotisivujemme kautta.

Yhteistyö sidosryhmien kanssa

Arvostamme koulutusta ja siksi yritys on solminut kumppanuus sopimuksen Savon koulutuskuntayhtymän kanssa v.2014. Tällä sinetöimme pitkän yhteistyömme. Koulut lähettävät opiskelijoitaan harjoittelujaksoille yhteisöömme. Yhteistyö asukkaiden omaisiin ja sijoittajakuntiin on myös tiivistä. Lähiseurakunta tarjoaa tukensa asukkaidemme hengellisissä tarpeissa järjestämällä tilaisuuksia ja kutsumalla mukaan seurakunnan toimintaan.
Tapaamme myös muita samankaltaisia yrityksiä ja yhteisöjä. Vierailemme toistemme luona ja teemme vertailuja yhteistyössä kehittääksemme toimintaamme.